GDPR - Österbottens hantverk rf

Behandling av personuppgifter
Registerbeskrivning enligt personuppgiftslagen (523/99) §10

Registeransvarig
Österbottens hantverk rf
Rådhusgatan 28
65100 Vasa
tfn 06-3185300
e-post: info@loftet.fi
FO-nr: 0219058-1
Registrets namn: Österbottens hantverk rf kundregister

Syftet med upprätthållande av personuppgifter
Dina personuppgifter finns i Österbottens hantverk rf:s register med anledning av ditt medlemskap, ditt kursdeltagande, din offertförfrågan, beställningar rörande leveranser av service och tjänster (såsom hantverkföretagande). Om du godkänt personlig marknadsföring används också personuppgifterna för detta.
Österbottens hantverk rf upprätthåller kundregistret:

- för kontaktverksamhet till sina medlemmar i form av utpostning av kundtidningen, medlemsbrev, samt annan kommunikation i anknytning till medlemskapet
- för kontaktverksamheten till kursdeltagare i forma av information om kurser, marknadsföring av kurser och evenemang.
- för kontaktverksamheten till hantverksföretagare i form av marknadsföring av projekt och evenemang
- samt för rapportering av föreningens verksamhet.

Information i registret
Kundregistret innehåller för-och efternamn, e-postadresser, postadresser, telefonnummer, födelseår, information om kursdeltagande, beställningar, offertförfrågan och andra förfrågningar. Personuppgifterna härrör sig från det du själv har uppgett i din medlemsansökan, kursanmälan, beställning, offertförfrågan eller uppgett på eget initiativ.

Vem ser informationen?
Personuppgifterna behövs för leverans av produkten/fakturor, där namn och adress läggs in i distributörens/tryckfirmans system. Personuppgifter sparas för betalningstransaktioner via NetsFinlands tjänster (bankkortsbetalning) eller Danske Banks/Aktias kontobeskrivningar. Även vår bokföringsfirma Bokföringsbyrå Kontroll behandlar dina personuppgifter via de verifikat föreningen levererar. Bokföringsverifikat arkiveras för 10 års tid. Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt och inga personuppgifter lämnas ut till tredje part än det ovannämnda. Personuppgifterna är skyddade av brandväggar och lösenord. Personuppgifter som finns i pappersformat finns inlåsta.

Användande av information och borttagning av uppgifter
Du har rätt att neka till att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring, enkätförfrågningar och annan marknadsföring. Du bör då anmäla detta till info@loftet.fi. Du har rätt att se dina personuppgifter som finns sparade i vårt register. Registerförfrågan bör då ställas till malin.walitalo-palo@loftet.fi. Du kan också när som helst begära att dina personuppgifter ska raderas/borttas från registret genom att meddela det till info@loftet.fi.

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle