28.11 Österbottens hantverk höstmöte

Välkommen på höstmöte 2019
Österbottens Hantverk rf håller höstmöte 28.11 kl 17.00 på Loftet, Rådhusgatan 28 i Vasa.
På höstmötet kommer stadgeenliga ärenden att behandlas samt även ett förslag på förnyade stadgar.

För kaffeservering meddela ditt deltagande till Anna.nordstrom@loftet.fi senast 24.11.

Gå till "Aktuellt"