För hantverkare

Loftet är expert på affärsverksamhet inom finländskt hantverk.


Föreningen som äger Loftet, Österbottens hantverk rf., grundades 1913 och har sedan dess bedrivit en aktiv produktutveckling och företagskonsultation inriktad på hantverkare. Föreningen har drygt 30 års erfarenhet av detaljhandel inom hantverk och 15 års erfarenhet av partihandel. Under de senaste tio åren har föreningen arbetat aktivt för att få igång en utveckling av hantverksföretagen i regionen. Loftet är även en av Taito Shop-kedjans grundare och ägare.

Projekt för hantverksföretag  just nu:

Creve 2.0

Creve 2.0 är ett nationellt projekt som utvecklar innovationsmodeller för kreativa näringar, skolning och företagsrådgivning

I projektet: 

bygger vi nationella nätverkansmodeller för kreativa näringar och digitaliserade rådgivningstjänster. 
utvecklar vi arbetsverktyg för företagande och utvärderingsmodeller av affärsidéer. 
utbildar vi lärare inom företagsamhet och företagsrådgivare för de behov som de kreativa näringarna har för affärsverksamhet och kunnande. 
sammanförs hantverksföretagare/kreatörer med företag inom olika branschföretag för att hitta nya former av affärssammarbete. 

Förutom Österbottens hantverk rf deltar även följande organisationer:  

HUMAK, projektets koordinator
Turun AMK
Aalto-yliopisto
Hämeen AMK
Lapin yliopisto
MUOVA
Österbottens Hantverk.
Projektet pågår under tiden 1.5.2018 – 31.12.2020. Utvecklingsprojektet är finansierat Kreativt kunnande ESR-programmet.

Läs mer om projektets innehåll (här endast på finska, svensk översättning kommer i ett senare skede)

http://www.creve.fi/wp-content/uploads/sites/24/2018/10/Creve2.0_Esittely-2018.pdf

Information om projektets verksamhet finns på Creves hemsida och Facebook-grupp. Du hittar även information på bloggen för Creve.

 

Vill du veta mera? Kontakta verksamhetsledare Malin Wälitalo-Palo, 
e-mail: malin.walitalo-palo(at)loftet.fi, tfn 06 318 5310 eller 050 5477944

 

 


Förbundet för hemslöjd och konsthantverk Taito rf som grundades 1913 har hand om organisationens gemensamma ärenden samt fungerar som expertorganisation inom hemslöjds- och konsthantverksbranschen. De regionala hantverksföreningarna och Förbundet för hemslöjd och konsthantverk Taito rf bildar tillsammans den riksomfattande Taito Group.

Är du hantverksföretagare eller tänker du bli det? Taito-företagstjänsterna hjälper dig att utveckla din företagsidé eller dina produkter. Ett helt nätverk av Taito-företagsrådgivare som är insatta i branschen finns till din hjälp.