Utställning

31.1 - 29.2 Våren på Loftet 

1.3 - 31.3 Täljning av småfåglar med Lars-Göran Söderholm, Bergö
1.4 - 30.4 Martina Uthardt och Heidi Hjort
1.5 - 6.6 Molla Mills virkning