Hantverksbad Taito Knattar - Kässäkylpy Taito Tenavat

Varifrån kommer ylle? Kan man spela spel med grytlappar? Vad heter triangeln på finska?

På Hantverksbadet bekantar vi oss med olika material, färger och former på både finska och svenska. Sinnena och den visuella världen är i fokus men verksamheten styrs även med ramsor och lekar.

Hantverksbaden fungerar samtidigt som språkbad. Vi får lära oss ord och ramsor på det andra inhemska språket och får vänner över språkgränserna.

Hantverksbaden riktar sig till finsk- och svenskspråkiga småbarn med förälder eller en annan vuxen. Barn och vuxna deltar i hantverksbadet tillsammans!

Kom med på ett mysigt hantverksbad med ditt barn, gudbarn eller barnbarn!

Hantverksbadet finansieras av Svenska Kulturfondens strategiska program Hallå! och Svenska folkskolans vänner. Projektet inleddes under hösten 2018 och de första grupperna började under våren 2019. Projektet pågår till slutet av maj 2021. Tanken är att hantverksbaden ska fortsätta vara en del av verksamheten också efter att projektet avslutas. Förutom Österbottens hantverk deltar också Åbolands hantverk, Nylands hantverk, Taito Etelä-Pohjanmaa, Taito Varsinais-Suomi och Taito Keski-Suomi i projektet.


 Hantverksbad på två språk för 3-5 åringar med förälder eller annan vuxen.

Tidpunkt: tisdagar 20.10-17.11 2020 kl. 14.30-15.30 (5 ggr)

Pris: 40 euro/familj, ingår material för ett barn.
Tillägsmaterialkostnad för övriga barn i familjen 15€.

Plats: Hantverkets hus Loftet, Rådhusgatan 28, Vasa

Lärare Anna Nordström (svenska), Anne Viinikka (suomi)

Anmäl er HÄR

 5