Made in Österbotten

Seminarium Made in Österbotten, del 4

OBS! Seminariet inhiberat 19.4.2016.Framflyttas till hösten 2016.

Tema 4 outlined MIO 2 

 

Made in Österbotten är en seminarieserie i 4 delar där vi lyfter upp det österbottniska hantverks- och designkunnande.

Syftet för seminarieserien Made in Österbotten är:
att synliggöra österbottniska hantverkstraditioner såväl som regionens mångsidiga kunskap inom formgivning och hantverk, att visa hantverk, design och slöjd ur ett allmännyttigt perspektiv och ur ett samhällsperspektiv, samt att skapa synlighet och förståelse för det estetiska, kraftfulla och konkurrenskraftiga hantverket i vår region.

Made in Österbotten är ett samarbete mellan Österbottens hantverk rf/Hantverkets Hus Loftet och Åbo Akademi, slöjdvetenskap och sponsras av Kulturösterbotten, Svenska kulturfonden, Harry Schaumans stiftelse, Svenskösterbottniska samfundet, Svenska Österbottens pälsdjursodlarförening rf och Högskolestiftelsen för Åbo Akademi.