Stickcafé

Stickcafé varannan onsdag, jämna veckor med start 22.1.20 kl 16-18
Tidpunkter våren 2020: 22.1 | 5.2 | 19.2 | 4.3 | 18.3 | 1.4 | 15.4 | 29.4 | 13.5 | 27.5

Plats: Restaurang Loftet, första våningen, Rådhusgatan 28, Vasa
Ledare: Heidi Hintermeyer

Kom och sticka eller virka en stund tillsammans med likasinnade i alla åldrar under en trevlig kaffestund i Loftets fina utrymmen. Ta med egen egen stickning eller virkning.
Under stickcafétillfällena tar vi upp olika tekniker och teman. Ta gärna med dig arbeten du gjort och vill visa och berätta om för andra. Kanske kan du också tipsa om intressanta tidningar, mönster eller böcker? Eller har du problem med dina maskor? Tillsammans hjälps vi åt och inspireras av varandra. Välkommen!

Gratis för medlemmar i Österbottens hantverk rf (medlemskortet med).
Icke medlemmar deltagaravgift 8 euro/gång.
Ingen anmälan behövs, bara att dyka upp!

Information: tfn 06- 3185 310 eller e-post: anna.nordstrom@loftet.fi