Näyttelyt

Mirja Marsch 

Kirjottuja maalauksia

4.6 - 8.8 2018

Taiteessani pyrin tuomaan esille omaa mielenmaisemaani erilaisten hahmojen kautta.

Ihmisiä kuvaavat teokseni ovat pääosin henkilöistään irrotettuja muotokuvia, niin että ne toimivat omien ajatuksieni ja tunnelmieni välittäjinä. Teoksissani esiintyvät usein myös eläimet, luonto onkin suuressa osassa inspiroitumistani.

Teokseni ovat kirjottuja maalauksia, joihin yhdistän erilaisia tekstiilintekniikoita ja materiaaleja. Teoksilleni on ominaista kerroksellisuus, maalaamisen jälkeen luon niihin toista pintaa kirjoen koneella ja käsin, sekä lisäillen niihin mm.paljetteja, helmiä ja nappeja. Pyrin yhdistelemään tekniikoita perinteisistä lähestymistavoista poiketen. Taiteen tekemisessäni kokeileminen, uuden etsiminen on tärkeässä osassa. Tällöin työskentelyni pysyy mielenkiintoisena, ja koen oppivani uusien teosteni myötä.

Tekstiiliteosten lisäksi olen laajentanut tuotantoani korutaiteen tekemiseen. Korutaiteessani pyrin kokeilemaan ja yhdistelemään tekniikoita sekä materiaaleja mahdollisimman vapaasti, unohtamatta huumoria. Teokseni poikkeavatkin perinteisistä käyttökoruista niin aiheiden kuin materiaaliensa suhteen. Kuitenkin itselleni on tärkeää, että kaikki koruteokseni ovat käytettäviä, eikä koru ole niissä läsnä vain ideatasolla. Myös koruteoksissani tekstilli on useimmiten päämateriaalina.

Seuravaa näyttely: 

9.8 - 8.9 Emma Ewadotter, Uumajaa - kirjonta