Näyttelyt

 

 För mig bekant / Minulle tuttu / Something familiar 
17.2-16.3. 2018
Loftet, Rådhusgatan 28/Raastuvankatu 28, Vasa/Vaasa

Utställningen är resultatet av ett samarbete mellan fotolinjen vid Yrkeshögskolan Novia och Stundars. Inom ramen för projektet Kulturen är en resurs i integrering har fotostuderande porträtterat språk- och integrationsstuderande. Alla de porträtterade har från Stundars museum valt ut ett föremål som på något sätt känns bekant.

Näyttely on lopputulos Ammattikorkeakoulu Novian valokuvauslinjan ja Stundarsin yhteistyöstä. Kulturen är en resurs i integrering-projektissa valokuvausopiskelijat ovat ottaneet muotokuvia kieli- ja integrointiopiskelijoista. Kaikki kuvattavat ovat valinneet heille tutun esineen Stundarsin museosta.


Vi önskar alla medverkande i utställningen välkomna! Tack för din insats!
Toivotamme kaikki näyttelyyn osallistuneet tervetulleeksi! Kiitos mukana olosta!