4.6 CreAction - Hub 1/3

Artboard 11x

CreAction

Vid gränssnitten av den industriella och den kreativa branschen uppstår signifikanta möjligheter till innovativa lösningar. Känslomässig kommunikation och marknadsföring, effektfull HR och unika produkter, tjänster och samproduktioner är exempel på lösningar med konkurrensfördel.

Österbotten har alla möjligheter att växa fram som en internationell framgångssaga inom industriellt och kreativt samarbete. Design har funnit ett etablerad sätt att skapa värde för industriföretag där man kan lära att utnyttja den kreativa sektorn.

Samarbetet mellan industrin och den kulturella-konstnärliga-designsektorn kräver dock nya procedurer och nya färdigheter.

Vill du bli en pionjär när det gäller att skapa innovativa lösningar för framtiden?

Designcenter MUOVA och Österbottens hantverk arrangerar ett evenemang för områdets industriella aktörer och kreativa branscher inom Creve 2.0-projektet. Välkommen att utveckla nya samarbetssätt för att skapa mervärde för kunden!

Observera!
Evenemanget är gratis för deltagare, men det finns begränsat med platser, så kom ihåg att registrera dig i tid.

Anmälan till evenemanget är bindande. Vi förbehåller oss rätten för programändringar.

För att registrera följ denna länk: https://e-lomake.puv.fi/elomake/lomakkeet/7931/lomake.html

Go back to "News"