Slöjdfestivalen skjuts fram till hösten

På grund av rådande omständigheter, vad det gäller spridningen av COVID-19 Corona-virus, väljer vi att skjuta upp slöjdfestivalen till hösten. Allmänhetens hälsa måste vara prio ett i detta skede.

Har du betalat din deltagaravgift, ta kontakt med Anna på Loftet och meddela ditt kontonummer, anna.nordstrom@loftet.fi, för återbetalning. Vi återkommer med info när festivalen kommer att ordnas!

Go back to "News"