Projekt

Projekt för hantverksföretag just nu:

Creve 2.0
Creve 2.0 är ett nationellt projekt som utvecklar innovationsmodeller för kreativa näringar, skolning och företagsrådgivning.

I projektet:

bygger vi nationella nätverkansmodeller för kreativa näringar och digitaliserade rådgivningstjänster.
utvecklar vi arbetsverktyg för företagande och utvärderingsmodeller av affärsidéer.
utbildar vi lärare inom företagsamhet och företagsrådgivare för de behov som de kreativa näringarna har för affärsverksamhet och kunnande.
sammanförs hantverksföretagare/kreatörer med företag inom olika branschföretag för att hitta nya former av affärssammarbete.

Förutom Österbottens hantverk rf deltar även följande organisationer:

HUMAK, projektets koordinator
Turun AMK
Aalto-yliopisto
Hämeen AMK
Lapin yliopisto
MUOVA
Österbottens Hantverk.
Projektet pågår under tiden 1.5.2018 – 31.12.2020. Utvecklingsprojektet är finansierat Kreativt kunnande ESR-programmet.

Läs mer om projektets innehåll (här endast på finska, svensk översättning kommer i ett senare skede)

http://www.creve.fi/wp-content/uploads/sites/24/2018/10/Creve2.0_Esittely-2018.pdf

Information om projektets verksamhet finns på Creves hemsida och Facebook-grupp. Du hittar även information på bloggen för Creve.

Vill du veta mera? Kontakta verksamhetsledare Malin Wälitalo-Palo,
e-mail: malin.walitalo-palo@loftet.fi, tfn 06 318 5310 eller 050 5477944