Projektit

ServiceDigiCulture

 

Digital and Sustainable Service Innovation for the Cultural and Creative Sectors (lyh. ServiceDigiCulture) Ohjelma: EU Erasmus+ Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Strategic Partnership for Adult Education, Development of Innovation. Projektinumero: 2020-1-FI01-KA227-ADU-092663.

Projektin tavoitteena on edistää kulttuurialojen ja luovien alojen yritysten, työntekijöiden ja työttömien palveluinnovaatio- ja palvelumuotoiluosaamista sekä valmiuksia sopeutua tämän hetkisiin ja tuleviin yhteiskunnan muutoksiin, haasteisiin ja erityistilanteisiin, kuten koronaviruspandemia. Tätä kautta projekti pyrkii osaltaan edistämään ja ylläpitämään alan työllisyyttä sekä luomaan alalle kestävämpää pohjaa.

Projekti keskittyy erityisesti palveluiden uudistamiseen ja innovointiin sekä pohtimaan kuinka tuotteita voitaisiin muuttaa palveluiksi asiakaslähtöisellä tavalla, ja miten tuoda nämä asiakkaan saataville kestävällä tavalla ja yhteiskunnan sekä alan muutoksia ennakoiden. Tässä voidaan hyödyntää muun muassa digitalisaatiota.

Kohderyhmät ovat:
- Kulttuurialojen ja luovien alojen pien- ja mikroyritykset, itsenäiset ammatinharjoittajat, työntekijät sekä työn etsijät EU:ssa.
- Kulttuurialojen ja luovien alojen toimijat, promoottorit ja kehittäjät, kuten kunnat, organisaatiot ja yhdistykset, palvelumuotoilun ja muotoilun ammattilaiset, yritysorganisaatiot ja yrityskehittäjät, jotka tukevat kulttuurialojen ja luovien alojen pk-yrityksiä ja niissä työskenteleviä henkilöitä EU:ssa.

Projektin tulokset:
- ServiceDigiCult työkalupakki ja valmennus palveluiden kehittämiseen ja innovointiin.
- Lyhyt esitys palvelumuotoilusta kertoo pähkinänkuoressa mitä palvelumuotoilu on.
- Raportti palveluosaamisesta (The Service Competency Framework Report) luo katsauksen palveluiden kehittämiseen ja innovointiin kulttuurialoilla ja luovilla aloilla.
- ServiceDigiCulture-opas kulttuurialoilla ja luovilla aloilla työskenteleville tukee työkalupakin ja valmennuksen käyttöä sekä palveluiden uudelleen pohtimista ja innovointia.
- ServiceDigiCulture-opas valmentajille tukee luovilla aloilla ja kulttuurialoilla työskentelevin valmentamista.
- Opas muutosten ennakointiin (The Sustainable Strategic Foresight Guide) auttaa luovilla aloilla ja kulttuurialoilla työskenteleviä ennakoimaan, ymmärtämään ja reagoimaan yhteiskunnan ja oman alansa muutoksiin strategisesti ja kestävältä pohjalta.

Haluatko osallistua projektiin? Ota Anna Nordströmiin yhteyttä, anna.nordstrom@loftet.fi

Österbottens hantverk rf:n lisäksi projketissa mukana ovat:

VAMK, Vasa yrkeshögskola / Muova, Suomi
FRAME, Fundacja Rozwoju Aktywnosci Miedzynarodowej o Edukacyjnej, Puola
ECQ, European Center for Quality OOD, Bulgaria
INOVA Consultancy, Englanti
CLUB 9000, Bulgaria

Projektikestoaika: 1.6.2021 – 31.5.2023. Projektin rahoittaja on Euroopan komissio.

Lisää infoa projektin kotisivulla: https://www.servicedigiculture.eu/fi

ServiceDigiCult logo OK2

 logosbeneficaireserasmusright en 1 print2