Österbottens hantverk rf

Österbottens hantverk rf driver husets verksamhet

 

Österbottens hantverk rf.

Österbottens hantverk är en förening vars syfte är att stöda och befrämja den Österbottniska hantverkskulturen. Föreningen grundades år 1913 och dess aktuella plats är i Vasa. I vårt land finns idag 15 hantverks- och konstindustriföreningar varav en är Österbottens hantverksförening. Som takorganisation fungerar Förbundet för hemslöjd och konsthanverk Taito rf i Helsingfors.

Föreningen ordnar olika kurser, utställningar, temadagar och föreläsningar för både fackfolk och som hobbyverksamhet.

Föreningen har gett ut böcker om lokala hantverkstraditioner tex. lapptäcken, korsnäströjan, flerfärgsvirkning och virkade påsar. Föreningen driver även restaurangen Konsulinnans Kafferum.

 

Taito Shop Loftet är föreningens affärsverksamhet

Affären Loftet grundades för över 30 år sedan och sedan år 2001 är butiken en del av den landsomfattande Taito Shop kedjan. Kedjan består för tillfället av 26 butiker i Finland och grundades för att förbättra hantverkarnas konkurrensmöjligheter.