Husets historia

Loftets hus societetens centrum

Loftets hus är ett av de äldstabyggnaderna i Vasa. Huset är ritat av stadsplaneraren - arkitekten Carl Axel Setterberg. Han har också ritat andra ståtliga landmärken i Vasa, hovrätten och Trefaldighetskyrkan. Huset stod klart på 1860-talet på den centralaste platsen i staden.

- 5-6.11. 1856 Köpman Berlin ropade in tomt nr 7, första kvarteret i 7:e stadsdelen för 52 silverrubel, nuvarande Rådhusgatan 28
- 1858 ägdes tomten av E. Montin som anlitade arkitekt Carl Axel Setterberg för att göra ritningar till huvudbyggnaden som aldrig förverkligades
- 1859 C.A Setterbergs ritningar till bagarstugan och uthusbyggnaden. Uthuset och bagarstugan finns idag på sina ursprungliga platser medan
- 1861 lät den nye ägaren Henrik Sjöberg bygga huvudbygnaden enligt C.A Setterbergs föbättrade ritningar från 1858
- 1868 – 1872 Under åren ägde Föreningsbanken huset som nu beboddes av hyresgäster. Köpman Ingman
- 1873 – 1883 Köpman och konsul Alfred Hedman ägde huset
- 1883 – 1934 Konsul John Edvard Moé och hans familj var husets ägare
- 27.8.1934 Vasa stad köpte huset
- 1934 – 1936 Moés änka Konsulinnan Tulla Moé och hennes son Cyril hyrde byggnaden
- 1835 - 1952 Barnskyddsnämnden, skattenämnd, tandläkare och läkare
- 1952 - 1966 Alkoholinspektören, sekreteraren för fattigvården, ledaren för barnskydd, familje- och moderskapsrådgiving,
- 1966 - 1986 Polisen och kriminalpolisen
- 1985 Österbottens hantverk r.f flyttar in på hyra. 1986 flyttar butiken Loftet in i husets del mot Rådhusgatan
- 1999 – 2001 I Österbottens hantverks r.f och Loftets regi restaurerades huset I nära ursprungsskick i sammarbete med hantverks- och konstindustribranschens   studerande, Vasa stad och Österbottens museum. Övrevåningens renovering blev klar 2003.

Husets ägare har varit aktiva affärsmän. John Edward Moe (1856-1931) var en av de mest betydelsefulla. Han var delägare i många traditionsrika företag i staden. Moes andra fru, engelsk-norska Tulla (1869-1950), var i början av 1900-talet husets fru. Hon var en av stadens förebilder inom societeten. Trots sin höga ställning var Tulla väldigt omtyckt av folket i alla samhällsklasser tack vare sin vänlighet och duktighet. Stadsborna beundrade Tulla när hon stolt red längs esplanaden och tjänstefolket berättade om hennes fina fester. Tulla brukade bjuda barnen på limonad och hålla balettlektioner eller teaterklubbar för dem.

John Edvard Moé ägde eller var delägare I följande företag:

- 1881 Vaasan Kahvipaahtimo (Kahvikorviketehdas)
- 1883 Moé & Asplund, tobaksaffär, partiaffär som förmedlade kolonialvaror, hudar, sill och strömming samt senare också krut och dynamit
- 1886 J.E Moés Vinhandel
- 1887 Pitkänlahden Polttimo
- 1888 Pohjola Bränneri
- 1897 Vasa träförädlingsfabrik
- 1890 Bock bryggeri
- 1891 Vasa El
- 1897 Vasa Sockerfabrik
- 1873 Vaasan-Pohjanmeren höyrylaivaosakeyhtiö
- 1895 Skeppsredare, Vasa Rederibolag. Moé ägde helt eller till en del följande fartyg: Fregatterna Cashier och Triton. Barkskeppen Werdandi, Pallas, Melusina, Australien och Westa. Järnfregatten Bay of Napels 1897.

 

Tulla är frun i huset ännu

Tulla har inte ännu upphört att vara frun i huset. Hon vakar över traditionen att ordna fester och upprätthålla en trevlig stämning i huset. När knarrande steg hörs, saker flyttas eller andra ljud hörs -då meddelar Tulla sin åsikt till Loftets personal.

Senaste spökhistorien

En höstlik morgon anlände den första morgonpigga till sin arbetsplats och orienterade sig till sitt arbetsrum som finns på vindsvåningen. Hon observerade att man hade följt brandskyddsföreskrifterna och att alla dörrar till de andra arbetsrummen och hallen var stängda.
Efter en stunds arbetande beslöt hon sig för att gå och koka kaffe och när hon steg ut i hallen märket hon att alla dörrar till de övriga arbetsrummen var öppna. De andra arbetskamraterna hade inte ännu anlänt till huset, så hon var ensam. Eller åtminstone nästan ensam. Tulla kom kanske och vädrade rummen klart innan den nya arbetsdagen.

December närmar sig med stormsteg och det är bråttom i restaurangen. En dag i november hörde caféets Katarina ett brak från trapphuset. Kylskåpet pipade för egen maskin, dörren hade öppnats, tre kylskåpshyllor hade fallit ned, förpackningarna hade spritts ut längs golvet. Kylskåpsförsäljaren hade sagt att skåpet var stadigt och att hyllorna inte kan falla bara så där utan orsak, speciellt inte när de inte var tungt lastade. -Sök bara orsaken bland era egna. Vi försökte lugna ned Tulla och att vi nog ordnar fester, var du bara värdinna i salen. Förhoppningsvis hålls hyllorna nu på plats, så att vi inte hittar festens chokladkaka på golvet....

Radio Extrem var och gjorde ett reportage om spökerierna under Littfest -dagarna i november. Månne det var Tulla, som blandade sig i saken, men repporterns test -Hallo, hallo gick ut i etern via två av Yles kanaler. Yle har ju väldigt stor erfarehet av att sända ut i etern så vi trodde inte enbart på slumpen.

Den här hösten kungjorde Tulla sin närvaro genom att få tomma äggkartonger att flyga i trapporna och tallrikarna att skramla i det tomma köket.

Om du vill höra flere spökhistorier från Vasa lönar det sig att läsa Tiina Hietikko-Hautalas bok Aaveiden kaupunki - spökhistorier från Vasa eller här!