Österbottens hantverk rf.

Österbottens hantverk rf.

Tanken att grunda en hemslöjdsförening hade redan grott en tid inom regionens lantbrukssällskap och vid ett möte i Yttermark 25.4.1913 antogs den nya föreningens stadgar och direktion och ordförande valdes. Föreningens namn blev Österbottens svenska hemslöjdsförening.

Sedan 1907 hade Österbottens svenska lantbrukssällskap haft hand om regionens hemslöjdsskolor och avsikten var att den nya föreningen skulle överta denna uppgift. Detta skedde 1917 då hemslöjdsföreningen övertog verksamheten vid hemslöjdsskolorna och även alla andra ärenden som gällde hemslöjd.

Slojdelever 01 W 2

Föreningen tog på sig en viktig uppgift då den började utbilda ungdomar till hantverksyrken. Jordbruket kunde inte livnära landsbygdens snabbt växande befolkning och därför behövdes det andra inkomstmöjligheter.

Marknadsföringen av produkterna skedde med hjälp av stora hemslöjdsutställningar och affärverksamhet. Föreningens första affär A.B. Österbottens svenska hemslöjdsaffär öppnades den 24 februari 1917 på Hovrättsesplanaden 10 i Vasa.

År 1938 drev föreningen tre fasta manliga hemslöjdsskolor, i Kvevlax, Pörtom och Vörå, en fast kvinnlig vävskola i Kristinestad samt en ambulerande manlig och två ambulerande kvinnliga hemslöjdsskolor. Föreningen hade också en manlig och en kvinnlig konsulent. Deras uppgift var att ordna kurser i svenska Österbotten. 

Samhäller förändrades så småningom och behovet av skolorna var inte lika stort. Föreningen avstod fram dem. Den sista, Kvevlax Hemslöjdsskola, kommunaliserades på 1970-talet.

Föreningens verksamhet riktades mot kursverksamhet och föreningen tog 1976 över Loftets hemslöjd, en försäljningsverksamhet som hemslöjdslärare Anna Ahlbäck startat i egen regi efter sin pensionering i Kvevlax på 1960-talet. Föreningen ändrade butikens namn till Loftet. År 1995 ändrades butiken till aktiebolag.

Föreningens hemort var tidigare Korsholm men ändrades 1985 till Vasa. Föreningens huvudsakliga verksamhetsområde är Svenska Österbotten. Föreningen är en av tjugo regionala hemslöjds- och konsthantverkföreningar i Finland, med Förbundet för hemslöjd- och konsthantverk Taito rf i Helsingfors, som takorganisation.

loftet 3

Från och med år 1976 har föreningen och Loftet haft sina verksamhetsutrymmeni centrum av Vasa. Först på Vasaesplanaden 19, i en gränd bakom saluhallen. År 1983 flyttades verksamheten till andra våningen i hörnet av Hovrättsesplanaden och Rådhusgatan (Rewell Center) År 1986 flyttades verksamheten till Rådhusgatan 28. Först hyrdes en fjärdedel av huset av Vasa stad och i början av 2000 -talet fick föreningen så småningom hyra hela huset. 

Loftet är sedan 2001 medlem i den riksomfattande marknadsföringskedjan Taito Shop, som upprättshålls av aktiebolaget Taito Myymälät Oy. Bolaget grundades år 2000 av hemslöjds- och konsthantverksföreningarna i Finland och deras affärer. Loftet använder Taito Shop Loftet som sitt marknadsföringsnamn. 

Idag delar Österbottens hantverk, Taito Shop Loftet och Restaurnag Loftet på utrymmena i huset. Föreningen ansvarar för kurs-, utställnings- och projektverksamheten. Loftet, som är förenignens butiksverksamhet, säljer österbottniskt och finländskt hantverk. Krögare Kenny Sundqvist ansvarar för Restaurang Loftets verksamhet.

Österbottens hemslöjdsföreningen har publicerat följande böcker: 

 • Korsnäströjan 1980
 • Traditionella stickade tröjor 1983
 • Virkade påsar 1992
 • Under lapptäcket 1995
 • Färg och flärd med virkat 2003
 • Jättens fotspår 2012
 • Spöket på Kummelgrund 2014
 • Sköna slöjd | Mainiot taidot 2014

Namnhistoria:

 • 2001 -            Österbottens hantverk rf
 • 1992 - 2001  Österbottens hemslöjd och konsthantverk rf
 • 1913 - 1992  Österbottens svenska hemslöjdsföreningen

 

Österbottens hantverks direktion 2021
Lena Lithén, Ordförande
Helena Sandström-Snickars
Mia Porko-Hudd
Juha Hartvik
Johanna Stolpe
Heidi Hintermeyer
Ulrika Vestergård-Denward