Sara Sundqvist: Stygnen - Ompeleet

Textila verk av Sara Sundkvist

Loftet 15.1-31.3.2022

Av garnstumpar, tygtrasor och bortglömda föremål skapar jag genom att använda
mig av stygn, maskor och knutar.
De återbrukade materialen bär på berättelser om människor som använt dem före
mig. De har burits nära kroppen, tvättats, kanske lappats. De har köpts i hopp om att
skapa något, men lämnats i hetsen av andra, viktigare uppdrag.

Maskorna och stygnen förespråkar ett långsammare, mer eftertänksamt och
betraktande liv. Stygnen har något att berätta. Nu är det upp till oss att lyssna.
Sara utexaminerades som bildkonstnär från Yrkeshögskolan Novia 2019 och har
sedan dess hållit flera utställningar där hållbarhet, miljö och långsamhet har varit
återkommande teman.

  Sara Sundqvist