Projektverksamhet inom Österbottens hantverk rf

Projektverksamheten är ett viktigt verktyg i föreningens strävan att utveckla hantverket som kultur och näring. Projekten har samma målsättning som föreningen har generellt, d.v.s. att höja hantverkskunnandet och skapa förutsättningar för hantverket som näringsgren. Genom offentlig och privat projektfinansiering har föreningen möjlighet att förverkliga mera storskaliga och kostnadskrävande projekt.

Nu just är vi som partner del av Erasmus + projektet Service Digi Culture. Projektets syfte är att utveckla hållbara lösningar och verktyg för den kulturella och kreativa sektorn för att bättre klara av liknande situationer som Covid-19 pandemin gett upphov till. 

Inom föreningen har vi under det senaste året jobbat med det egna utvecklingsprojektet Virtuell verklighet. Vi har ordnat digitala föreläsningar relaterade till hantverk, vi har utvecklat en digital utställningsverksamhet i form av hantverkarporträtt och grundat en webbshop samt förnyat hemsidan. Tack till KulturÖsterbotten, Harry Shauman stiftelsen och Svenska Folkskolans vänner som möjliggjorde denna utveckling!

Läs mer om våra projekt

background texture
background texture