Utställning i september: Naturligt - Luonnollista

Utställning i september: Naturligt - Luonnollista

28.10.2022

Årets hantverksteknik 2022. Växtfärgade garner ställs ut i Loftets sal under september 2022. Garnerna är handfärgade av Johanna Wallius, Susanne Nordström och Anna-Maija Bäckman.

Johanna Wallius
”Jag studerar slöjdvetenskap vid Åbo Akademi och håller kurser i stickning vid Vasa Medborgarinstitut Alma. Jag har växtfärgat garn för eget bruk sedan 2016."

Instagram @johanna.wallius

Susanne Nordström
”Jag har gjort växtfärgning under de senaste tio åren. Jag är gesäll i växtfärgning vid Hantverkaregillet Björken vid Stundars. Det som tilltalar mig mest med växtfärgning är nyanserna och harmonin mellan olika färger."

Anna-Maija Bäckman
”Jag blev intresserad av växtfärgning under studietiden och senare har jag färgat garn under somrarna då det funnits möjlighet och tid. Växtfärgning är intressant och överraskande. Man kan aldrig vara riktigt säker på att hurudan färg och ton garnet får. Många saker påverkar resultatet, t.ex. vattnets kvalitet, vilka kärl man använder och platsen där man plockat växterna."

Gå till "Aktuellt"