Sohlstedtin kokoelma Loftetin salissa 14.8 -29.9.23

Sohlstedtin kokoelma Loftetin salissa 14.8 -29.9.23

29.8.2023

Valikoima sisarusten Berta ja Sigrid Sohlstedtin tekstiilikokoelmista Bragen ulkoilmamuseosta on esillä Loftetin salissa syyskuun loppuun asti.

DEN SOHLSTEDTSKA SAMLINGEN

Den finlandssvenska folkkulturens bevarande var drivfjädern i systrarna Sigrid och Berta Sohlstedts liv. Föreningen Brage har genom deras arbetsinsatser medan de var aktiva och senare efter deras bortgång, all anledning att känna stor tacksamhet mot dessa två kvinnor.

Sigrid Maria, även kallad "Krischan" var född 1.10.1887 och dog 10.2.1980. Hon hörde till skaran av stiftande medlemmar när Brage i Vasa inledde sin verksamhet på vårvintern 1908. När tanken på ett friluftsmuseum väcktes år 1917 fanns Sigrid med bland entusiasterna.

Berta Irene, även kallad "Peppe”, var född 7.8.1892 och dog 4.1.1984. Även hon kom tidigt med i föreningsarbetet. Hon invaldes i styrelsen 1924 och valdes året därpå till skattmästare för föreningen. Hon hade hand om föreningens finanser under tjugofem års tid.

Friluftsmuseet blev systrarna Sohlstedts speciella skötebarn. Med kännedom om systrarnas stora intresse och deras kärlek till Bragegården är det inte förvånande att deras önskan var att "efter varderas död", skulle deras kvarlåtenskap tillfalla föreningen Brage i Vasa, att förvaltas som en skild fond under namnet "Sigrid och Berta Sohlstedts fond för utbyggande och skötsel av Brages friluftsmuseum".

Vid Bragegården finns den permanenta utställningen den Sohlstedtska samlingen – ett Vasahem från sekelskiftet, där man kan bekanta sig med såväl möbler och föremål som textilier. Utställda vid Loftet är ett urval textilier ur samlingen, som donerats till Brages friluftsmuseum av systrarna Sohlstedt.

 

Vid frågor om samlingen, vänligen kontakta Brages verksamhetsledare Johanna Norrgård, tfn. 044 012 7166, e-post info@vasabrage.fi.

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle