ServiceDigiCulture

ServiceDigiCulture

19.5.2022

Österbottens hantverk är med i projektet ServiceDigiCulture

Digital and Sustainable Service Innovation for the Cultural and Creative Sectors (kort ServiceDigiCulture) inom programmet EU Erasmus+ Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Strategic Partnership for Adult Education, Development of Innovation. Projekt nummer: 2020-1-FI01-KA227-ADU-092663.

Österbottens hantverk är med som partner i projektet och som projektägare fungerar Vasa Yrkeshögskola och Västra Finlands länsdesigncentrum Muova. Övriga partner inom projektet finns i England, Polen och Bulgarien. Projektets syfte är att utveckla hållbara lösningar och verktyg för den kulturella och kreativa sektorn för att bättre klara av liknande situationer som Covid-19 pandemin gett upphov till. Projektet koncentrerar sig specifikt på att förnya och utveckla tjänster och hur man kan forma tjänster av produkter på ett kundvänligt sätt, som lämpar sig för ett post covid-19 samhälle, med hjälp av bl.a. digitalisering. 

Mågrupper är:
- Arbetslösa, anställda och egenföretagare samt micro och små organisationer inom den kreativa och kulturella sektorn inom EU.
- Aktörer som främjar och förbättrar den kulturella och kreativa sektorn, så som föreningar, organisationer, professionella inom ServiceDesign och Service Innovation samt företagsorganisationer och -utvecklare.

Förväntat resultat är:
- ServiceDigiCulture verktyg och träning för att utveckla och innovera tjänster. 
- Kort beskrivning av vad Sevice Design är och vad det går ut på.
- Kompetensramar för innovation och utveckling av tjänster inom kreativa och kulturella sektorn.
- En ServiceDigiCulture handbok för dem som arbetar inom den kreativa och kulturella sektorn om hur man använder verktygen och tillämpar träningen.
- En ServiceDigiCulture handbok för dem som hjälper andra att utveckla sin verksamhet
- En guide för hur man strategiskt ska kunna förutse förändringar och tackla dessa.

Vill du ta del av projektet? Kontakta Anna Nordström på anna.nordstrom@loftet.fi

Förutom Österbottens hantverk rf deltar även följande organisationer:

VAMK, Vasa yrkeshögskola / Muova, Finland
FRAME, Fundacja Rozwoju Aktywnosci Miedzynarodowej o Edukacyjnej, Polen
ECQ, European Center for Quality OOD, Bulgarien 
INOVA Consultancy, England
CLUB 9000, Bulgarien

Projektet pågår under tiden 1.6.2021 – 31.5.2023. Projektet finansieras av Europeiska kommissionen. 

 Mer info hittar du på projektets hemsida: https://www.servicedigiculture.eu/

Gå till "Aktuella projekt"