Utvecklingsprojekt: Virtuell verklighet

Utvecklingsprojekt: Virtuell verklighet

31.8.2022

Projektet Virtuell verklighet har gett oss möjlighet att utveckla vår virtuella ådra. En ny hemsida med bland annat virtuella utställningar i form av hantverkarporträtt har vuxit fram.

Projektet inleddes våren 2021 och slutförs hösten 2022. Målsättningen för projektet Virtuell verklighet är att stärka och utveckla föreningens verksamhet både kvalitativt och professionellt, genom att erbjuda hantverksupplevelser virtuellt, öppet för alla. Vår strävan är att bygga upp hållbara lösningar som en naturlig del av vår verksamhet. Genom en starkare virtuell position vill vi på sikt också stärka den österbottniska hantverksidentiteten. Mer specifika mål är föreläsningar online, virtuella hantverkarporträtt och nya materialpaket med österbottnisk anknytning till försäljning i vår webbshop.

Utöver arbete med förnyad webbsida har vi under projektets gång genomfört en serie virtuella föreläsningar. Vi har till vår glädje märkt att deltagarna sprider sig över hela Österbotten, och vi har också haft en del utflyttade österbottningar numera bosatta i Sverige eller i övriga delar av Finland. Genom diskussioner i samband med föreläsningar har det ofta kommit fram att kontakten till Österbotten på olika sätt är skälet till varför de valt att lyssna. Vi är glada över att föra samman österbottningar från olika orter och ge utflyttade en möjlighet att ta del av gemenskapen! 

Inom ramen för projektet har vi ordnat följande föreläsningar:
16.6.21: Hur når vi en hållbar klädkonsumtion – etiskt och miljömässigt? Anita Storm från Malax via Martha förbundet föreläste.
18.10.21: Historisk klädsömnad, Alexandra Källman från Purmo föreläste.
7.12.21: Från tro, hopp och stjärna i norr till kors i söder – om julsymboler i Österbotten förr och nu. Maria Sjöblom från Nykarleby, Tommy Hemgård från Lappfjärds folk-högskola och Carola Sundqvist från Jakobstads museum föreläste.
23.2.22: Att bygga österbottniska stråkinstrument. Leif Kronqvist från Nykarleby föreläste.

Det som från början i projektet hette virtuella utställningar har mognat och utvecklats under projekttiden till att bli Hantverkarporträtt. Ursprungstanken var att lyfta sådana hantverkare vars produkter av olika orsaker inte kan ställas ut fysiskt i våra utrymmen i Loftets hus. T.ex. en keramikers arbeten kan vara svåra eftersom vi i princip endast kan erbjuda väggar för utställningsarbeten i den fysiska salen. I Hantverkarporträttet ligger fokus mer på själva hantverkaren, hens ateljé, arbetssätt, tankar och processer kring dennes skapande, och inte enbart på färdiga produkter. Vi besökte keramikerparet James och Raija Murray i Kaskö, ta del av deras historia här på vår hemsida! Vartefter nya porträtt publiceras, lämnar de tidigare hantverkarporträtten kvar på hemsidan i en form av arkiv som du senare kan återgå till.

För att ta fram nya materialpaket ville vi lyfta lokala formgivare från Österbotten. I samarbete med Ann Bäck, hemma från Jakobstad, har vi tagit fram ett materialpaket för tuftning med motivet tro, hopp och kärlek. Till Johanna Stolpe från Vasa gav vi uppgiften att planera en ny vantmodell för stickning. I samarbete med Replot skärgårds hembygdsförening rf ger vi ut mönster och materialpaket av ett gammalt traditionellt österbottniskt sockmönster, den sk. krokasockan. De här paketen finns tillgängliga i vår webbshop och fysiskt i Taito Shop Loftet!

Som helhet har projektet gett oss möjlighet att tänka till och utveckla, samtidigt som vi insett att utveckling tar tid. Dessa koncept med mera virtuell närvaro på olika sätt ger mervärde till vår verksamhet. Den främsta och bästa insikten, med tanke på föreläsningarna, är att vi faktiskt fört samman österbottningar oberoende av fysisk plats, vi har upplevt och lärt oss tillsammans, på distans. Genom spridning och marknadsföring av både österbottniska materialpaket och hantverkarporträtt hoppas vi också där kunna bidra till en större kunskap och intresse om det österbottniska hantverket. Vårt virtuella utvecklingsprojektet har gett oss fler möjligheter att jobba för föreningens mål: att lyfta, utveckla, bevara och sprida kunskap om det österbottniska hantverket. Vi tackar finansiärerna som möjliggjorde projektet som en startpunkt för ny utveckling!

   

       

 

Gå till "Aktuella projekt"