Föreningens historia

 

Föreningen Österbottens hantverk rf får sin början 1913 under namnet Österbottens svenska hemslöjdsförening. Föreningens främsta uppgift är då att ta hand om regionens hemslöjdsskolor. Småningom minskar behovet av hemslöjdsskolor, och föreningen riktar om sin verksamhet mot kurser och föreläsningar. 

1976 tar föreningen över Loftets hemslöjd, en försäljningsverksamhet som hemslöjdslärare Anna Ahlbäck startat i egen regi efter sin pensionering i Kvevlax på 1960-talet. Föreningen ändrar butikens namn till Loftet, och sedan 1986 huserar verksamheten i Loftets hus på Rådhusgatan 28. 


En anrik svenskspråkig hantverksförening i Österbotten

Föreningens huvudsakliga verksamhetsområde är Svenska Österbotten. Föreningen är en av tjugo regionala hemslöjds- och konsthantverksföreningar i Finland, med Förbundet för hemslöjd- och konsthantverk Taito rf i Helsingfors som takorganisation.

Sedan år 2001 är butiken Loftet även medlem i den riksomfattande marknadsföringskedjan Taito Shop, som grundades år 2000 av hemslöjds- och konsthantverksföreningarna i Finland och deras affärer. Butiken fick då namnet Taito Shop Loftet.

Vill du läsa mer om vår historia och österbottniska hantverkstraditioner finner du det i vår bok Sköna slöjd, som kom ut i samband med vårt 100-års jubileum! Du hittar den tillsammans med andra böcker i vår webbshop!

 

Vi huserar i en av Vasas äldsta byggnader

Vi är stolta över att verka i en av de äldsta byggnaderna i Vasa. Loftets hus är ritat av stadsplaneraren och arkitekten Carl Axel Setterberg, som också ritat andra ståtliga landmärken i Vasa, som hovrätten och Trefaldighetskyrkan.

Huset har bebotts av flera olika affärsmän med familjer sedan det byggdes. Den kanske mest kända är konsulen John Edvard Moé (1856–1931) som flyttade in i huset år 1883 med sin familj. Hans engelsk-norska hustru Tulla Moé (1869–1950) bodde kvar i huset på hyra tillsammans med sonen Cyril ännu två år efter att Vasa stad år 1934 köpt huset, men flyttade sen vidare. 

Konsulinnan Tulla Moé var en omtyckt societetsdam i Vasa och beundrades av stadens befolkning. Hon var känd för sina fina fester och sin vänlighet. Hon brukade bjuda in barnen på limonad och hålla balettlektioner eller teaterklubbar för dem.

Visste du annars att Tulla Moé ännu i dag spökar på Loftet? Har man tur kan man höra hennes steg på vindsvåningen, eller skramlande koppar och tallrikar i köket fastän det är tomt. 

 

Österbottens hantverk r.f Historia. Del 1

 

Till minne av Anna Ahlbäck Del: 3

 

Butiken Loftets historia: Del 4

 

 

Jubileumsåret 2023

background texture
background texture