Österbottens hantverk rf. Del:3
Till minne av Anna Ahlbäck


Anna Ahlbäck, grundare av butiken Loftet och kvinnan som vigde sitt liv åt utvecklingen av hemslöjden.


Anna föddes den 8.10. 1899 i ett bondehemman i Böle, Korsholm.
Hennes intresse för hantverk växte till sig redan i folkhögskolan där hon inspirerades av en lärarinna vid namn Ester Svedberg.
Förutom folkhögskolan utbildade sig även Anna vid folkakademin i Malm ( idag Borgå) och vid Ekenäs väv- och handarbetsskola.


Hösten 1930 blev Anna anställd som konsulent vid Österbottens svenska hemslöjdsförening, till hennes uppgift hörde att ordna kortare kurser i vävning och handarbete inom Svenska Österbotten.
Hon var anställd där i 3 år. 1 juli 1933 fick hon tjänst som lärarinna vid "Österbottens andra kvinnliga ambulerande hemslöjdsskola". Hon fortsatte sina studier privat vid Åbo Hemslöjdslärarinstitut 1936-37. Efter avklarad utbildning på 1 år fick hon tjänsten som lärarinna i hemslöjdsskolan.
Under krigstiden arbetade Anna på krigssjukhuset i Vasa och deltog i Lotta Svärds organisation.


Från 1946 Jobbade Anna permanent vid kvinnliga slöjdskolan i Kvevlax, där lärde hon flickorna både sy, väva och växtfärga garn.
På skolan var Anna en "allt i allo" hon var föreståndare, lärare, gårdskarl, och disponent. Eftersom hon var ensam lärarinna på skolan, skötte hon både den teoretiska och den praktiska undervisningen.
Skolan var trång och inte ändamålsenlig och hon började planera för utbyggnad, genom att skicka brev och listor till institutioner och enskilda i området för att anhålla om pengar, virke och talkoarbete. Tack vare sin målmedvetenhet, energi, uthållighet och optimism kunde det nya skolhuset invigas 1959.


År 1963 då Anna gick i pension fick hon i uppdrag att väva nya kyrkotextilier för Korsholms kyrka, detta var ett stort projekt och det tog flera år att väva. Hennes alster finns också i Dragnäsbäck kyrka, vid Korsholms skolor och i Smedsby församlingshem.


Det ökade intresset för handarbete, hemslöjd och den lyckade försäljningen av tillverkade produkter vid skolans tillställningar gjorde att Anna Ahlbäck 4 juni 1969 valde på sina äldre dagar, att öppna en butik, i den så kallade "Batas stugan", som stod invid riksväg 8, på samma tomt som hemslöjdsskolan.
Där sålde hon under sommarmånaderna både sina egna och produkter tillverkade av lokala hantverkare som hon hade kommit i kontakt med under sin tid som ambulerande lärare.
Under vinterhalvåret satt hon bakom vävstolen och tillverkade produkter för kommande sommars försäljning. Butiken fick namnet "Loftets hemslöjd"

Efter pensioneringen flyttade Anna till stugan i Gamla Vasa och hon flyttade butiken till nya utrymmen i Falanders källare i Wasastjernahuset vid Köpmansgatan.
Butiken blev en riktig turistfälla. Turisterna kom för att titta på ruinerna och kyrkan och passade samtidigt på titta in till butiken.


År 1976 övertogs butiken av Österbottens svenska hemslöjdsförening ( Senare Österbottens Hantverk r.f.)
Anna fortsatte dock att ha en hand i verksamheten och höll bland annat kurser i säv arbete och bandvävning.
År 1977 blev Anna utsedd till hedersmedlem i Österbottens svenska hemslöjdsförening.

Den 10.1.1995 Omkom Anna i en eldsvåda i sitt eget hem. Hon blev 95 år gammal.

Mer om butikens historia kan du läsa om i nästa kapitel 4. (butiken Loftets historia)
Källa: Anna Ahlbäck - hemslöjdspionjär, Minnesutställning på hantverkets hus Loftet och sköna slöjd.

 

 

 

 

Österbottens hantverk r.f Historia. Del 1


Butiken Loftets historia: Del 4

 

background texture
background texture