Österbottens hantverk rf

Vår slöjdförening – Taito Österbotten

 

I vår förening värnar vi om det österbottniska hantverket -både som färdighet, kultur och näring. Vi ordnar kurser, utställningar och evenemang - och jobbar med hobbyhantverkare och professionella i olika projekt och samarbetsformer. Vi vill inspirera stor som liten till att slöjda själv och ta del av hantverkets glädje och estetik. Vår önskan är att kunna vara en samlingspunkt för österbottniskt hantverk, där traditionellt möter nytt och vi kan dela erfarenheter och kunnande med varandra.

Butiken Taito Shop Loftet är också en del av vår verksamhet, för att hantverksföretagare och kunder ska hitta varandra. Där samlar vi österbottniska och finländska hantverksprodukter för försäljning och inspiration.

Vår förening har Förbundet för hemslöjd och konsthantverk Taito rf som takorganisation. Vi får både statliga och kommunala bidrag, och projektbidrag från olika stiftelser och fonder. Vi riktar ett stort tack till alla ni som gör vår verksamhet möjlig - både bidragsgivare, som Svenska Kulturfonden och Vasa stad,  och besökare, kursdeltagare, hantverkare och medlemmar. Tack!

Österbottens hantverk rf tar även tacksamt emot frivilliga donationer. Med ett bidrag till vår verksamhet eller med en testamentsdonation kan du vara med och jobba för hantverkskulturen i Österbotten. Donationer till välgörenhet, även testamentdonationer, är skattefria, vilket innebär att ideella organisationer inte betalar arvsskatt på dem.

 

Hos oss jobbar:

Verksamhetsledare Anna Nordström
anna.nordstrom@loftet.fi
044 4914501

Butiksföreståndare Maarit Kuusela-Mäkinen
info@loftet.fi 
044 4914514

Kommunikatör Emily Lithèn
emily.lithen@loftet.fi 
044 4915517

 

I styrelsen 2023 för Österbottens hantverk rf sitter:

Lena Lithén, Ordförande

Ulrika Vestergård-Denward, viceordförande

Juha Hartvik

Kasper Hiltunen

Heidi Hintermeyer

Mia Porko-Hudd

Helena Sandström-Snickars

 

Föreningens historia

 

Kurser

 

Utställningar

 

Bli medlem

background texture
background texture